สโมสรวอลเลย์บอล สุราษฎร์ธานี วีซี (Suratthani VC) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย โดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอล อีกทั้งเพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาในการแข่งขันในทุกระดับ ประกอบกับการส่งเข้าเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับชาติต่อไป
ทั้งนี้ ทางสโมสรฯ ยังเปิดรับผู้สนใจกีฬาประเภทนี้ ที่ต้องการสนับสนุนสโมสรให้มีความเป็นเลิศทางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างสมัครใจ ทางสโมสรขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

| สนับสนุนโดย